Familjedaghemmet Giraffen

Rutiner för klagomålshanterring

Om något inte motsvarar dina förväntningar eller det är något som du är missnöjd med så gör vi så här på Familjedaghemmet Giraffen.

Det är för att underlätta och snabbt rätta till eventuella fel eller brister i vår verksamhet och för att ha en bra dialog mellan oss och våra föräldrar. Vi kan se ett klagomål som en möjlighet att förbättra vår verksamhet.

  1. Ta upp det direkt med oss, så kan vi samtala om det och förhoppningsvis också reda ut dina synpunkter/klagomål direkt.
  2. Gör en skriftlig klagoanmälan på blankett, som finns här på hemsidan och lämna den till Ingalill Roslinde som förestår verksamheten.
  3. Alla klagomål utreds i samråd med förälder snarast möjligt.
  4. Uppföljning för att säkerställa att förälder/föräldrarna är tillfreds med utgången.
  5. Dokumentation av ärendet.